Information
Album Name
국내산 닭고기 로고송
Artist
(사)한국육계협회
Genre
Release Date
2016.01.06
Release Agency
㈜광수미디어
Hangul

국내산 닭고기 로고송 – (사)한국육계협회
백색육 닭고기
닭고기 좋아요
대한민국 닭고기
국산 좋아
성인병 예방해
백색육 추천해
하얀 빛깔 닭고기
국산 좋아
하얀빛깔
백색육 닭고기
매일 매일 함께해요
Let's go
닭고기 먹으러 가자
백색육 닭고기
암예방 좋아요
대한민국 닭고기
백색육
백색육 사랑해
내 몸을 사랑해
그렇다면 닭고기
백색육 닭고기
닭고기 좋아요
대한민국 닭고기
국산 좋아
성인병 예방해
백색육 추천해
하얀 빛깔 닭고기
국산 좋아
하얀빛깔
백색육 닭고기
매일 매일 함께해요
Let's go
닭고기 먹으러 가자
백색육 닭고기
암예방 좋아요
대한민국 닭고기
백색육
백색육 사랑해
내 몸을 사랑해
그렇다면 닭고기

Romanization

guknaesan dakgogi rogosong – (sa)hangugyukgyehyeophoe
baeksaegyuk dakgogi
dakgogi joayo
daehanminguk dakgogi
guksan joa
seonginbyeong yebanghae
baeksaegyuk chucheonhae
hayan bitkkal dakgogi
guksan joa
hayanbitkkal
baeksaegyuk dakgogi
maeil maeil hamkkehaeyo
Let's go
dakgogi meogeureo gaja
baeksaegyuk dakgogi
amyebang joayo
daehanminguk dakgogi
baeksaegyuk
baeksaegyuk saranghae
nae momeul saranghae
geureotamyeon dakgogi
baeksaegyuk dakgogi
dakgogi joayo
daehanminguk dakgogi
guksan joa
seonginbyeong yebanghae
baeksaegyuk chucheonhae
hayan bitkkal dakgogi
guksan joa
hayanbitkkal
baeksaegyuk dakgogi
maeil maeil hamkkehaeyo
Let's go
dakgogi meogeureo gaja
baeksaegyuk dakgogi
amyebang joayo
daehanminguk dakgogi
baeksaegyuk
baeksaegyuk saranghae
nae momeul saranghae
geureotamyeon dakgogi

Leave a Reply